Credinta

Aceasta este cea mai puternică rugăciune către Iisus pentru bunăstarea ta și a copiilor tăi!

 

 

 

 

Cu toții ne dorim să avem o familie fericită, în care să fie mereu bunăstare. Sunt însă și momente când viața ne pune la încercare, iar atunci trebuie să citiți această rugăciune rară către Iisus Hristos.

Vă va ajuta mult în bunăstarea voastră și a copiilor. Iata mai jos rugaciunea:

“Doamne Iisuse Hristoase! Fie mila Ta asupra copiilor mei (numele), păzeşte-i pe ei sub acoperământul Tău, ocroteşte-i de toată pofta, depărtează de la ei pe tot vrăjmaşul şi potrivnicul, deschide-le urechile şi ochii inimii, dăruieşte umilinţă şi smerenie inimilor lor. Doamne!

Cu toţii suntem zidirea Ta: îndură-Te de copiii mei (numele) şi întoarce-i pe drumul cel bun.

Mântuieşte-i, Doamne, şi miluieşte-i pe copiii mei (numele) şi luminează-le mintea cu lumina înţelegerii Evangheliei Tale, povăţuieşte-i în calea poruncilor Tale şi învaţă-i, Mântuitorule, să facă voia Ta, că Tu eşti Domnul nostru și Ție slavă înălțăm, Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.

Amin!”.

 
Categorii