Credinta

Cea mai puternică rugăciune împotriva farmecelor!

 

 

 

 

Sunt momente în viață în care simțiți că ceva nu este în regulă cu viața sau relația dumneavoastră. Credeți că cineva vă vrea răul și vă face farmece? Rostiți această rugăciune, care se spune că este una dintre cele mai puternice împotriva farmecelor și viața vi se va schimba…

Iată mai jos și textul rugăciunii!

“Stăpâne, Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, Creatorule şi Chivernisitorule a toate, Sfânt şi slăvit eşti, Împaratul împaraţiilor şi Domnul domnilor, slavă Ţie. Tu cel care locuieşti în lumina cea nepătrunsă şi neapropiată, pentru rugăciunea mea, a smeritului şi nevrednicului robului Tău, depărtează demonii şi stinge viclenia lor de la robii Tăi.

Revarsă ploaia la bună vreme peste tot pamântul. Și fă-l să dea roadele lui. Copacii şi viile să-şi dea deplin rodul lor. Femeile să fie dezlegate şi eliberate de nerodirea pântecului. Acestea şi toată lumea mai întâi fiind dezlegate. Dezleagă şi toată zidirea de toate legăturile diavoleşti.

Şi dezleagă pe robuI Tău (rostește-ți numele) împreună cu toate ale casei lui, de toate legăturile satanei, ale magiei, ale farmecelor şi ale puterilor potrivnice. Împiedică Tu, Doamne Dumnezeul parinţilor noştri, toată lucrarea satanei, Tu cel ce dai dezlegare de magie, de farmece, de vrăji şi de toate lucrările şi de toate legăturile lui, şi distruge toată lucrarea vicleană prin pomenirea PreaSfântului Tău nume.

Doamne, auzi-mă pe mine păcătosul robul Tău cu toţi ai casei mele şi dezleagă-i de demonul de amiază, de toata boala şi de tot blestemul, ca a Ta este împărăția, puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor,

Amin!

 

Sursa
Categorii