Credinta

Citește mereu rugăciunea aceasta înainte să pleci de acasă ca să te ferească Dumnezeu de tot lucrul rău, de accidente și de vrăjmași!

 

 

Citește mereu rugăciunea aceasta înainte să pleci de acasă ca să te ferească Dumnezeu de tot lucrul rău, de accidente și de vrăjmași!

 

 

Cel Ce nu voiești moartea păcătoșilor, ci să se întoarcă și să fie vii, caută cu milostivire spre mine, Iubitorule de oameni, și izbăvește-mă de spaimele și chinurile morții.

Să nu intru la judecată pentru fărădelegile mele, Doamne, ci să văd cum oprești sabia Ta cea înfricoșătoare care în chip nevăzut, înainte de vreme, este ridicată deasupra mea.

Adu-Ţi aminte de îndurările şi milele Tale cele din veac, iar păcatele tinereţii şi ale neştiinţei şi ticăloşiei mele nu le pomeni. Că de vei căuta la fărădelegi, Doamne, cine va putea suferi?

Că tot omul e praf și țărână și nu se poate mândri în fața Ta. Adu-Ți aminte, Doamne, că trup sunt, duh ce iese și nu se mai întoarce, și cu milostivire oprește mânia Ta cea cu dreptate pornită asupra mea. Doamne, Cel Ce stăpâneşti moartea şi viaţa, nu mă da pe mine morţii şi întunericului; că nu morţii Te vor lăuda pe Tine, ci cei pe care îi ţin în viaţă prin harul Tău. Nu eu să pier, Doamne, ci să piară răutatea din mine.

Nu eu să mor, Doamne, ci cugetele mele păcătoase. Prelungește-mi vremea pocăinței, că umbra morții ma împresurat și a umplut de spaimă sufletul meu. Nu Îți cer zile multe în care să mă îndulcesc cu plăceri trecătoare, ci Îți cer vreme de pregătire de clipă morții.

Că îngerul păzitor nu mă va ajuta cu nimic, dacă voi muri nepocăit. Pe Tine Te rog, Cel Ce ai biruit moartea, îndreptează acum înainte viața mea, ca să fie bineplăcută înaintea fetei Tale.

Pentru rugăciunile Preacuratei Maicii Tale învață-mă să duc o viață curată și sfântă, o viață în care să fiu de folos semenilor mei și în care să slăvesc numele Tău cel sfânt, că binecuvântat ești în vecii vecilor.

Amin.

 

Sursă

 
Categorii