Credinta

Citește pe 8 februarie, Rugăciunea către Sfântul Teodor Stratilat pentru ajutor imediat!

 

 

 

 

An de an, pe 8 februarie, credincioșii îl cinstesc pe Sfântul Teodor Stratilat înălțând rugăciuni de mare ajutor. Așadar, iată ce rugăciune este bine să rostești azi, 8 februarie!

Este de mare ajutor pentru a te feri de primejdii și îndepartarea relelor.

Vezi mai jos textul rugăciunii!

”Strălucit voievod al adevăratei Oşti a Împăratului Ceresc ai ajuns, Fericite Teodor, purtătorule de biruinţă; că înţelepţeşte te-ai luptat cu armele credinţei şi mulţimile demonilor le-ai biruit şi adevărat biruitor te-ai arătat. Pentru aceasta pe tine cu credinţă pururea te fericim.

Cu fapta şi cu cuvântul încredinţând numirea ta de dar al lui Dumnezeu, în dar împărţeşti daruri celor ce au nevoie; că tot darul desăvârşit care se pogoară de sus, de la Tatăl primindu-l, îmbogăţeşti pe toţi cei ce te cinstesc pe tine.

Toată Dumnezeiasca armă luând şi înşelăciunea surpând, pe îngeri i-ai îndemnat să laude nevointele tale. Că aprinzându-ţi mintea de Dumnezeiasca Dragoste, toate relele bărbăteşte ai înfruntat. Drept aceea potrivit cu numele tău, dăruieşti Dumnezeieşti daruri celor ce cer de la tine, purtătorule de biruinţă, Sfinte Mucenice Teodor.

Pentru aceasta strigăm către tine: roagă pe Hristos Dumnezeu, iertare de greşeale să dăruiască celor ce prăznuiesc cu dragoste sfântă pomenirea ta.

Acum și pururea și-n vecii vecilor,

Amin!”

 

Sursa
Categorii