Credinta

Citește Rugăciunea Maicii Domnului ”Bucurie Neașteptată” pe 1 martie pentru a avea o primăvară binecuvântată!

 

 

 

 

Venirea primăverii trezește la viață întreaga creștinătate. Să o întâmpinăm cum se cuvine citind o rugăciune care ne va face să pășim în noul anotimp, mai buni, mai curați și binecuvântați.

Este rugăciunea pe care este bine să o citești de 1 martie.

Iată mai jos și textul rugăciunii!

”O, Preasfântă Fecioară, primeşte această rugăciune, la venirea primăverii, de la nevrednicii robii Tăi şi roagă-L pe Fiul Tău şi Dumnezeul nostru ca şi nouă tuturor, celor ce ne închinăm cu credinţă şi cu umilinţă înaintea icoanelor Tale, să ne dăruiască bucurie neaşteptată după trebuinţa fiecăruia.

Păzeşte în bunătate pe cei ce până la sfârşitul lor vieţuiesc în dreapta credinţă!

Pe cei răi fă-i buni! Pe cei rătăciţi întoarce-i pe calea cea dreaptă! Căsniciile în dragoste şi unire le păzeşte! Pe soţii care se află în duşmănie şi despărţire împacă-i! Uneşte-i unul cu altul şi pune-le lor dragoste nestricată!

Maicilor născătoare de fii dăruieşte-le grabnică dezlegare! Pe prunci creşte-i! Pe tineri înţelepţeşte-i şi deschide-le mintea spre primirea învățăturilor folositoare, povăţuieşte-i spre frica de Dumnezeu! Prin pace şi dragoste izbăveşte-i de ceartă şi de vrăjmăşii!

Acum și pururea și-n vecii vecilor,

Amin!”

 

Sursă
Categorii