Credinta

Nu reușiți să vă căsătoriți? Rugăciunea de “dezlegare” a cununiei vă poate ajuta!

 

 

 

 

Este vorba despre Rugăciunea de “dezlegare” a cununiei prin mijlocirea Sfântului Anton de Padova…

Foarte mulți sunt cei care cred că au cununiile legate. E foarte posibil pentru că așa cum există binele, există și răul. Dar, n-ar fi rău dacă ați asculta și de cuvântul sfântului părinte Argatu, care afirma că, cei care nu se pot căsători, sunt înrobiți de patima desfrânării. Un ajutor prețios în dezlegarea cununiilor este rugăciunea sfântului Anton de Padova.

Nu vă blestemați copiii!

Cununiile nu trebuie să fie neapărat legată de o vrăjitoare, ci puteți avea probleme și dacă părinții, cu știință sau nu, v-au blestemat. Iar ce înseamnă blestemul de mamă se știe din cele mai vechi timpuri: „Binecuvântarea tatălui întărește casele fiilor, iar blestemul mamei le dărâma până în temelie”.

Orice blestem aduce cu sine o legătură din cauza căreia, unii nu se mântuiesc, iar alții au parte de multe necazuri. Indiferent cum sunt rostite, blestemele nu se dezleagă decât prin Spovedanie, iertare si rugăciuni de dezlegare de blestem.

Țineți post!

Înainte de a începe să citiți această rugăciune e bine să țineți post o săptămână, apoi să vă spovediți.

„Doamne Isuse Hristoase, Dumnezeu cel atotputernic, care ai distrus împărăția diavolului și prin Biserica ta ai întemeiat o nouă împărăție pe pământ, iar pe noi nevrednicii tăi preoți ne-ai investit cu puterea ta dumnezeiască; cel care ai spus ucenicilor tai: „Mi s-a dat toată puterea în cer și pe pământ și această putere v-o dau și vouă…”, milostivește-te acum și îndepărtează, prin ruga mea, de la slujitorul tău N. (se spune numele…) toate farmecele, toate vrăjile și binecuvântează-1 cu împlinirea dorinței lui de căsătorie, înlăturând în vederea aceasta toate piedicile.

Dumnezeule atotputernic, care l-ai creat pe om întru bunătatea ta și binecuvântându-1, ai zis: „Nu este bine ca omul să fie singur; să-i facem un ajutor asemenea lui“ și din coastă i-ai zidit femeie și, binecuvântându-i, le-ai dat legea: „Creșteți, înmulțiți-vă și moșteniți pământul“: cel care ai binecuvântat nunta din Canna Galileei și ai orânduit taina căsătoriei, pentru binele și ajutorul omului pe pământ; cel care ai zis prin marele tău Apostol Paul: „Cel ce-și căsătorește fata, bine face!”, milostivește-te și binecuvântează pe slujitorul tău N (se spune numele complet…), orânduind și pentru el cărarea unei căsătorii grabnice și reușite. Scoate deci în calea lui pe cea hărăzită de tine să fie partea lui, să fie soția lui, după sfânta ta lege și orânduire și pe care s-o înzestrezi cu caracter blând, blajin, cu cumințenie și cu dragoste deplină și sinceră pentru căminul ce-1 va întemeia. Îndepărtează, Doamne, de la slujitorul tău N. (se spune numele complet…) toate farmecele, vrăjile, greutățile și piedicile. Izbăvește-1 necontenit de uneltirile vrăjmașilor săi și dăruiește-i cu mărinimie sănătate deplină, liniște sufletească, câștig spiritual și realizarea dorințelor bune și sfinte. Prin Cristos Domnul nostru. Amin.
Tatăl Nostru… Bucură-te Maria,… Slava Tatălui…”.

(Se poate stropi cu apă sfințită, apoi urmează binecuvântarea dată de preot).

 

Sursa: Secretele
Categorii