Credinta

Rugăciune pentru bolnavul care nu poate dormi!

 

 

Rugăciune pentru bolnavul care nu poate dormi!

 

 

Rugăciune pentru bolnav – Sfinții părinți mărturisesc că oricât de obosit ar fi credinciosul când merge la culcare, somnul rămâne tot un dar al lui Dumnezeu.

De aceea, întotdeauna, înainte de a vă pune în pat, trebuie să spuneți rugăciunea de seară, să-I cereți Domnului iertare pentru păcatele făcute peste zi. Iar pentru cei bolnavi, care nu pot dormi, rostiți următoare rugăciune, de mare folos.

Rugăciune pentru bolnav – Insomniile, tot mai frecvente

Pentru că insomniile au devenit una dintre problemele cu care se confruntă tot mai multă lume, sfinții părinți ne sfătuiesc să nu ne lăsăm pradă problemelor când vine seara, să lăsăm stresul deoparte și să ne îndreptăm sufletul către Dumnezeu…

“Dumnezeule cel mare şi lăudat, necuprins de gând şi de cuvânt, Care ai zidit pe om cu mâna Ta, ţărână luând din pământ, şi cu chipul Tău l‑ai cinstit pe el; Iisuse Hristoase, numele cel preadorit, împreună cu Părintele Tău cel fără de început şi cu Preasfântul şi Bunul şi de viaţă Făcătorul Tău Duh, arată‑Te la robul Tău (Numele) şi‑l cercetează, în suflet şi în trup, fiind rugat de preamărita stăpâna noastră, de Dumnezeu Născătoarea şi pururea Fecioara Maria.

Dă robului Tău (Numele) somn de odihnă, somn trupesc, de sănătate, de mântuire şi de viaţă, tărie sufletului şi trupului. Şi precum oarecând ai cercetat pe Abimeleh, robul Tău, la via Agripei, şi i‑ai dat lui somn mângâietor, ca să nu vadă căderea Ierusalimului, şi l‑ai adormit pe el cu somn întăritor şi iarăşi l‑ai sculat într‑o clipă devreme spre slava bunătăţii Tale.

Iubitorule de oameni împărate, vino şi acum cu pogorârea Sfântului Tău Duh, şi cercetează pe robul Tău (Numele), şi‑i dăruieşte sănătate, tărie şi bună vârtute prin bunătatea Ta, pentru că de la Tine este toată darea cea bună şi tot darul cel desăvârşit.

Că Tu eşti doctorul sufletelor şi al trupurilor noastre, şi Ţie slavă şi mulţumire şi închinăciune înălţăm, împreună şi Părintelui Tău celui fără de început şi Preasfântului şi Bunului şi de viaţă Făcătorului Tău Duh, acum şi pururea şi în vecii vecilor.

Amin!”

 
Categorii